Forsikring ved Festtelt og service leje

Forsikring:
lejer bærer det fulde ansvar for alle skader og er erstatnings pligtig overfor telt og serviceudlejning, lejer er selv ansvarlig for skader, der bliver forvoldt af udstyr, hvis lejer har lavet om på konstruktioner ol. indtil overdragelse til os
forsikring kan tegnes til 5% af leje beløbet.og skal være påført faktura, da det ellers ikke er bestilt.
ved leje over 5 dage er forsikringspræmie 15% af leje beløb.

Vi har erhvervs- og produktansvarsforsikring tegnet i If forsikring, Stamholmen 159
policenummer. SP834136.1.3


Bribon Total Service

v/Brian Holmsted

Gammel Klausdalsbrovej 422

2730 Herlev

19. juli 2016

Jeres forsikringsaftale bliver fornyet

Vi sender her jeres forsikringsaftale for den næste periode. Vores priser og forsikringsvilkår bliver løbende

opdateret. Hvis der er væsentlige ændringer, vil det være beskrevet på en særskilt side med overskriften

”Ændring af forsikringsaftalen”.

FORSIKRINGEN FORTSÆTTER AUTOMATISK

Jeres forsikringsaftale bliver automatisk fornyet, og I behøver ikke gøre mere. Ønsker I ikke at fortsætte

forsikringen, beder vi jer venligst give os besked inden 14 dage.

Får I brug for at se forsikringsvilkårene, er det nemt at finde dem på If Login eller ved at gå ind på

www.if.dk/vilkar og bruge dette login: 834136.BRNPTA.

HVIS DER SKER EN SKADE

• Anmeld skaden hurtigt og enkelt til os online på if.dk, eller ring på tlf. 70 12 24 24.

Hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte os på nedenstående telefonnummer eller

mailadresse.

Venlig hilsen

If

Kontaktoplysninger:

Erhvervscenter, Stamholmen 159, 2650 Hvidovre, Telefon: +45 70 12 12 22, Mail: erhvervscenter@if.dk

If

Stamholmen 159

2650 Hvidovre

If Skadeforsikring, filial af

If Skadeforsikring AB (publ), Sverige CVR-nr: 24 20 32 12

Svensk reg. nr (Bolagsverket): 516401-8102

Telefon: 70 12 24 24

Telefax: 70 12 24 25

www.if.dk

Forsikringsaftale

Policenummer SP834136.3.1

1 (4)

Bribon Total Service

Cvr.nr. 19172554

Nedenfor finder du en oversigt over dine forsikringer.

Aftaleperiode: fr.o.m. 1. september 2016 t.o.m. 31. august 2017

DINE FORSIKRINGER

PRIS FOR

AFTALEPERIODEN

Ansvar 3.112

Eksponering indenfor ansvar

Udlejning og leasing af varer til personlig brug og husholdningsbrug (Erhvervsvirksomhed)

Erhvervsansvar 1.461

Retshjælp 1.535

Produktansvar 116

Total DKK 3.112

Det er noteret at forsikringstageren er momsregistreret.

Kontaktoplysninger:

Erhvervscenter, Stamholmen 159, 2650 Hvidovre, Telefon: +45 70 12 12 22, Mail: erhvervscenter@if.dk

If

Stamholmen 159

2650 Hvidovre

If Skadeforsikring, filial af

If Skadeforsikring AB (publ), Sverige CVR-nr: 24 20 32 12

Svensk reg. nr (Bolagsverket): 516401-8102

Telefon: 70 12 24 24

Telefax: 70 12 24 25

www.if.dk

Erhvervsansvarsforsikring

Policenummer SP834136.3.1

19. juli 2016 2 (4)

Forsikret aktivitet Årlig pris

Udlejning og leasing af varer til personlig brug og husholdningsbrug

HOVEDPRODUKT:

Erhvervsansvar 1 461 kr

Forsikringssum

Samlet pr forsikringsår - erhvervsansvar 10 000 000 kr

heraf pr begivenhed - erhvervsansvar 10 000 000 kr

heraf pr faresituation - fareafværgelse 1 000 000 kr

heraf pr begivenhed - forurening (pludselig) 1 000 000 kr

Selvrisiko

pr begivenhed - erhvervsansvar 5 000 kr

pr begivenhed - fareafværgelse 5 000 kr

pr begivenhed - forurening (pludselig) 10 000 kr

Øvrig Information

Hvor gælder forsikringen Danmark samt under midl.t. ophold i hele verden ekskl. US/Canada

Retroaktiv begrænsning Nej

.

* Samlet forsikringssum pr forsikringsår for alle ansvarsforsikringer 10 000 000 kr

Årlig totalomsætning fordelt på aktivitetskode og geografi

Årlig totalomsætning fordelt på

aktivitetskode og geografi

Norden

Udlejning og leasing af varer til

personlig brug og

husholdningsbrug

1 500 000 kr

* Samlet forsikringssum pr forsikringsår for alle policens ansvarsforsikringer/tillægsdækninger

Den samlede forsikringssum pr forsikringsår kan ikke overstige det ovenfor nævnte, uanset hvor mange ansvarsforsikringer/tillægsdækninger,

policen består af.

If

Stamholmen 159

2650 Hvidovre

If Skadeforsikring, filial af

If Skadeforsikring AB (publ), Sverige CVR-nr: 24 20 32 12

Svensk reg. nr (Bolagsverket): 516401-8102

Telefon: 70 12 24 24

Telefax: 70 12 24 25

www.if.dk

Produktansvarsforsikring

Policenummer SP834136.3.1

19. juli 2016 3 (4)

Forsikret aktivitet Årlig pris

Udlejning og leasing af varer til personlig brug og husholdningsbrug

HOVEDPRODUKT:

Produktansvar 116 kr

Forsikringssum

Samlet pr forsikringsår - produktansvar 10 000 000 kr

heraf pr begivenhed - produktansvar 10 000 000 kr

heraf pr forsikringsår - Ingrediens- og komponentskade 1 000 000 kr

heraf pr faresituation - fareafværgelse 1 000 000 kr

Selvrisiko

pr begivenhed - produktansvar 5 000 kr

pr begivenhed - ingrediens- og komponentskade 10 000 kr

pr begivenhed - fareafværgelse 5 000 kr

pr begivenhed i USA/Canada 25 000 kr

Øvrig Information

Hvor gælder forsikringen Hele verden excl. USA/Canada

Retroaktiv begrænsning Nej

.

* Samlet forsikringssum pr forsikringsår for alle ansvarsforsikringer 10 000 000 kr

Årlig totalomsætning fordelt på aktivitetskode og geografi

Årlig totalomsætning fordelt på

aktivitetskode og geografi

Norden

Udlejning og leasing af varer til

personlig brug og

husholdningsbrug

1 500 000 kr

Årlig totalomsætning fordelt på produkter

Årlig totalomsætning fordelt på

produkter

Norden

Ydelser indenfor udlejning og

leasing af varer til personlig brug

og husholdningsartikler

1 500 000 kr

* Samlet forsikringssum pr forsikringsår for alle policens ansvarsforsikringer/tillægsdækninger

Den samlede forsikringssum pr forsikringsår kan ikke overstige det ovenfor nævnte, uanset hvor mange ansvarsforsikringer/tillægsdækninger,

policen består af.

If

Stamholmen 159

2650 Hvidovre

If Skadeforsikring, filial af

If Skadeforsikring AB (publ), Sverige CVR-nr: 24 20 32 12

Svensk reg. nr (Bolagsverket): 516401-8102

Telefon: 70 12 24 24

Telefax: 70 12 24 25

www.if.dk

Retshjælpsforsikring

Policenummer SP834136.3.1

19. juli 2016 4 (4)

Forsikret aktivitet Årlig pris

Udlejning og leasing af varer til personlig brug og husholdningsbrug

HOVEDPRODUKT:

Retshjælp 1 535 kr

Forsikringssum pr tvist 250 000 kr

Forsikringssum pr forsikringsår 500 000 kr

Selvrisiko pr tvist 10 000 kr

Hvor gælder forsikringen Norden

.

* Samlet forsikringssum pr forsikringsår for alle ansvarsforsikringer 10 000 000 kr

* Samlet forsikringssum pr forsikringsår for alle policens ansvarsforsikringer/tillægsdækninger

Den samlede forsikringssum pr forsikringsår kan ikke overstige det ovenfor nævnte, uanset hvor mange ansvarsforsikringer/tillægsdækninger,