Fortrydelsesret

Som kunde har du fortrydelsesret på ethvert leje køb, og kan annullerer handlen eller bytte en varer samt få dine penge retur, op til 10 dage før festen.

Husk navn og adresse. evt. ordrenummer.


såfremt de ikke ønsker det lejede til den aftalte dato og op siger aftalen op til 5 dage før festen. 0pkræver vi reservationsgebyr. for varen min. kr. 500,00

op til 2 dage før levering betales 50% af leje beløbet samt depositum.

Reklamationsret

De bedes inden brug rette reklamation til os så vi har mulighed for at udbedre en eventuelt fejl/mangel.
Tlf: / sms 40142454 eller tlf. 70224411

Klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos lrj1partytelt.dk kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse b@finanza.dk.